top of page

Proiect ”Sanse reale pentru tinerii NEETs”

Activități

A1. Informare si promovare in randul tinerilor NEETS in vederea inregistrarii si profilarii de catre SPO, respectiv selectia si mentinerea acestora in vederea includerii in grupul tinta al proiectului

A1.1 Organizarea si derularea unei campanii de informare si promovare in randul tinerilor NEETS in vederea inregistrarii si profilarii/selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului

Se are in vedere dezvoltarea unei campanii de informare si promovare in vederea identificarii persoanelor cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupate si nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare.

Campania de informare si promovare are scopul de a constientiza potentialii membri ai GT asupra importantei formarii profesionale, a participarii la programele de FPC, asupra beneficiilor si suportului oferit prin proiect, in incercarea de a-i mobiliza sa-si dezvolte viata profesionala prin invatare continua si participare activa la bursa locurilor de munca.

Campania de informare si promovare va cuprinde cel putin 8 actiuni on-line sau fata in fata pentru informarea si constientizarea tinerilor NEETs asupra actiunilor si beneficiilor proiectului. Sesiunile fata in fata se vor desfasura in urma publicitatii anterioare realizate prin postarea de anunturi si afise in diverse locatii de interes: primarii si sedii ale AJOFM si alte institutii publice de interes din cele 3 judete implicate Aceste intalniri vor avea in vedere eficientizarea procesului de selectare si inscriere a grupului tinta, reprezentand contactul direct cu grupul tinta al expertilor de implementare. Aceste evenimente se vor realiza  in fiecare judet de implementare, iar pentru promovarea si publicitatea acestor intalniri, se vor avea in vedere parteneriate cu primariile si alte autoritati publice din judetele vizate. In plus, campaniile on-line vor fi diseminate prin social media, site-ul proiectului si advertoriale on-line.

In cadrul campaniei de informare si promovare care are scopul de a constientiza potentialii membri ai GT asupra beneficiilor si suportului oferit prin proiect se va disemina continut informational referitor la principiile aferente Inovarii Sociale, Temele secundare FSE si Temele orizontale POCU.

 

 

A1.2 Selectia si mentinerea grupului tinta in cadrul proiectului

Vor fi selectati 371 de tineri NEETS someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul/resedinta in din regiune de dezvoltare SV Oltenia -jud VL,GJ,OT, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO, din care:minim 38 persoane apartinand minoritatii roma si 75 persoane din mediul rural. In functie de incadrarea in nivelul de ocupabilitate, se vor selecta ninim 30% tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respective “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”. Selectia membrilor GT se va efectua prin validarea administrativa a indeplinirii criteriilor minim obligatorii stabilite prin Ghidul CS, pentru persoanele inscrise,in ordinea completarii locurilor disponibile.

Candidatii declarati admisi vor fi notificati prin email sau telefonic si anuntati saptamanal prin liste la aviziere, pe website-urile solicitantului si partenerilor,pe facebook. Evaluarea candidaturilor se va face in mod obiectiv cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie,limba, categorie sociala, convingeri,gen,varsta,handicap,boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata.

 

A2. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

 

A2.1 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, inclusiv acordarea de subventii

În cadrul proiectului, prin intermediul P2 si P3, care sunt furnizori de formare profesionala acreditati, se vor desfasura cursuri de initiere, de calificare profesionala de nivel 2, precum si cursuri pentru obtinerea competentelor nonformale.

 Cursurile de initiere sunt destinate unui numar de 60 persoane (5 grupe) care vor fi instruite pe o perioada totala de 60 de ore. Cursurile de calificare profesionala de nivel 2 sunt destinate unui mumar de 112 persoane (8 grupe), care vor fi instruite pe o perioada totala de 360 de ore. Programele de formare profesionala se vor desfasura in domeniul constructiilor (zidar, finisor in constructii, mozaicar, instalator), in infrumusetare (frizer, manechiurist, coafez), in domeniul serviciilor (modelator ceramica, lucrator spatii verzi, lucrator in comert, lucrator in cresterea animalelor, ospatar), in  industrie usoara (confectioner produse textile, lucrator in mecanica), in domeniul TIC (operator prelucrare, introducere si validare date).

 De asemenea va fi organizat si un curs de formare antreprenoriala, destinat persoanelor usor ocupabile. Durata cursului de va fi de 40 de ore, (22 de ore teorie, 18 ore practica).

Cursurile privind obtinerea de competente nonformale, sunt destinate unui numar de 112 de persoane (8 grupe) care vor fi instruite pe o perioada totala de 20 de ore, cu specializarile abilitati de lucru in  echipa si dezvoltare personala – abilitati de baza. Cursurile urmate sunt adaptate necesitatilor pietei muncii si contextului economic actual.

Pentru a incuraja prezenta la curs fiecarui participant i se vor asigura servicii de catering. Ca masura complementara de sprijin, implicarea activa a celor 186 de cursanti va fi incurajata prin acordarea de subventii al caror cuantum este de 5 lei/ora. Subventia va fi calculata în functie de durata parcursa în cadrul programelor, fiind conditionata de frecventarea cursurilor teoretice si practice îsi de desfasurare si de participarea la examenul final de evaluare.

 

 

 

 

A3. Furnizarea de servicii specializate de mediere a muncii pentru stimularea ocuparii

 

A3.1 Organizarea si derularea serviciilor de mediere a muncii

Subactivitatea A3.1 are caracter continuu si va consta in realizarea de actiuni concrete ce au ca obiectiv incadrarea in munca a unui numar de minim 160 persoane din grupul tinta.

Activitatea de mediere in vederea plasarii pe piata muncii va beneficia de suportul continuu oferit de acesti experti. Acestia vor gestiona un numar de 371 de persoane participante, avand urmatoarele responsabilitati: - Informarea persoanelor din grupul tinta despre activitatile de mediere si plasare pe piata muncii; schimbul de informatii privind solicitantul si cererea acestuia; - Centralizarea optiunilor participantilor privind disponibilitatea de timp pentru a participa la intalnirile pregatitoare aferente activitatilor de plasare; - Pregatirea portofoliilor profesionale personale ce vor fi dezvoltate ulterior cu sprijinul expertilor responsabili; verificarea documentelor prezentate; introducerea datelor de identificare a persoanei in programul informatic; - inregistrarea persoanei in Registrul de evidenta a persoanelor in cautarea unui loc de munca; listarea cererii de inscriere in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca si a fisei pentru inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca - Pregatirea calendarului de mediere si programarea persoanelor la sesiunile de mediere; - Informarea persoanelor despre programul intalnirilor cu expertii responsabili; - Comunicarea cu persoanele din grupul tinta pe toata durata programelor de mediere, astfel incat sa fie asigurata prezenta la intalniri cu angajatori, targuri de joburi si interviuri, conform programarilor intermediate de expertii responsabili.

In acest sens, prin intermediul acestor servicii se vor identifica potentiali angajatori din cele trei judete si vor stabili intalniri cu acestia, in cadrul carora vor fi prezentate beneficiile angajarii si incadrarii in stagii de ucenicie a persoanelor din grupul tinta. De asemenea, acestia vor cauta zilnic locuri de munca puse la dispozitie de diversi angajatori din judetele VL, OT, GJ, principalele surse de identificare ale acestora fiind urmatoarele: - Platformele online de job-uri si anunturi; - Publicatii periodice tiparite; - Targuri de job-uri; - listele locurilor de munca disponibile puse la dispozitie de autoritatile competente.

 

A4. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

 

A4.1 Organizarea si desfasurarea activitatii de sprijin acordat persoanelor din GT pentru înființarea de afaceri (consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri , analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei)

Cursul de formare antreprenoriala va fi sustinut de experti angajati la P1, care este furnizor de formare acreditat pentru cursul de Competente Antreprenoriale si va respecta prevederile OG 129/2000. Durata cursului de CA va fi de 40 de ore, (22 de ore teorie, 18 ore practica). Acesta se adreseaza unui numar de 14 persoane NEETs, usor ocupabili. In cadrul programei vom include subiecte legate de dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si inovare sociala. Cursul va fi structurat pe 8 teme, fiecare avand o componenta teoretica si una practica, acestea fiind: 1. Conceptul de antreprenoriat, 2. Competentele antreprenorului, 3. Competentele antreprenorului, 4. Planul de afaceri, 5. Strategie, 6. Strategia de marketing, 7. Managementul Resurselor Umane, 8. Planul Financiar. In cadrul cursului participantii vor fi instruiti in vederea elaborarii planului de afaceri.


 

A4.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri si monitorizarea acestora pe perioada proiectului

In cadrul acestei subactivitati, in calitate de Administrator al schemei de antreprenoriat vom intreprinde demersurile necesare pentru plata efectiva a ajutorului de minimis catre beneficiarii selectati in urma concursului de planuri de afaceri.

Beneficiarii vor fi informati permanent cu privire la regulile de utilizare a finantarii nerambursabile si ne vom asigura permanent ca sumele primite in contul de proiect sunt utilizate in conformitate cu Bugetul aprobat al Planului de afaceri. Sprijinul financiar pentru initiativele antreprenoriale se va acorda în urma concursurilor planurilor de afaceri, rezultate dupa programele de pregatire antreprenoriala. Fiecare start-up nou creat va avea obligativitatea de a raporta lunar indicatorii de performanta legati de functionarea afacerii (contracte, clienti, furnizori, angajati) si cheltuielile efectuate din finantarea nerambursabila primita, conform planului de afaceri. Subventia pentru un plan de afaceri aprobat este de 123.737,5 lei/firma. Pentru subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înfiintate vor functiona minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului la care se adauga o perioada se sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului de munca ocupat si va fi monitorizata pe perioada implementarii proiectului.

 

A5. Sustinerea tinerilor NEETs in intregrarea profesionala prin activitati de acompaniament

 

A 5.1 Servicii de tip cresa si afterschool acordate persoanelor aflate in ingrijirea membrilor din grupul tinta

In cadrul acestei subactivitati se va oferi acest tip de servicii pentru aproximativ 40 persoane care apartin categoriei “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil” si care pe perioada de desfasurare a activitatilor proiectului nu au posibilitatea de a lasa copiii in grija cuiva. In acest sens se vor cauta afterschool-uri sau crese in zona unde se vor inscrie copiii si se va achita taxa aferenta numarului de luni necesare.

Aceste activitati acordate copiilor in paralel cu activitatile de formare profesionala si cu cele de mediere a muncii pentru stimularea ocuparii au ca scop sprijinul acordat persoanelor din grupul tinta in vederea participarii la cursurile de Formare Profesionala, crearea unor noi locuri de munca si mentinerea acestora in activitati profesionale identificate in timpul implementarii proiectului.

 

A5. Managementul proiectului

 

A5.1 Managementul proiectului

Managementul proiectului este o activitate transversala, derulata pe toata perioada proiectului si include planificarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea interna, raportarea tehnica, raportarea financiara, derularea procedurilor de achizitii - in conditiile utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. Scopul sau este acela de a asigura o implementare corecta, corespunzatoare si optima, cu respectarea principiilor asumate in special al celui cost/eficienta si nu in ultimul rand vizand realizarea tuturor indicatorilor asumati.

 

 

 

A6. Activitati transversale aferente cheltuielilor indirecte

A6.1 Activitati transversale aferente cheltuielilor indirecte

Planificare, coordonare, monitorizare, evaluare interna, raportare tehnica si financiara: desfasurarea intalnirilor de lucru; desfasurarea activitatilor financiar contabile; realizarea documentelor de plata; realizarea metodologiilor si procedurilor de lucru necesare pentru implementarea proiectului; asigurarea calitatii proiectului prin realizarea de rapoarte de progres periodice si reglarea eventualelor procese acolo unde este cazul; intocmirea si depunerea cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare; intocmirea  notificarilor si actelor aditionale necesare; evaluarea stadiului de implementare al proiectului, controlul si monitorizarea activitatilor; realizarea raportarilor tehnice si financiare; managementul livrabilelor; mentinerea comunicarii cu partile interesate.

A6.1 va fi o activitate continua, transversala, pe toata durata proiectului.

bottom of page