top of page

Anunțuri proiect ”Șanse reale pentru tinerii NEETs”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Titlul proiectului: Sanse reale pentru tinerii NEETs

Contract: POCU/991/1/3/154119

 

ANUNT RECRUTARE GT – “Șanse reale pentru tinerii Neets”
DIN JUDETELE VALCEA, OLT, GORJ

 

15 IULIE 2022

 

A inceput procesul de recrutare a grupului tinta in cadrul proiectului "Sanse reale pentru tinerii NEETs".

Grupul Tinta al proiectului va fi format din 371 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in judetele Valcea, Olt, Gorj, in mediul rural sau urban, înregistrați si profilati in prealabil de catre SPO Valcea, Olt sau Gorj si incadrati intr-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D.

Din totalul de 371 de tineri NEETs someri care vor fi inscrisi in Grupul Tinta pentru participare la activitatile proiectului, minim 75 de tineri vor avea domiciliul / resedinta in mediul rural in judetele Valcea, Olt sau Gorj si minim 38 de persoane vor fi de etnie roma din aceleasi judete.

Din punct de vedere al gradului de ocupabilitate, structura Grupului Tinta va fi impartita intre cele 4 categorii, dintre care ninim 30% tineri NEETs vor avea nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”.

Persoanele selectate in grupul tinta al proiectului vor avea obligativitatea participarii la activitatile derulate in cadrul proiectului.

Depunerea cererilor de participare la activitățile proiectului se va desfășura conform principiului "primul venit, primul servit". Înscrierea se va putea realiza atât prin intermediul evenimentelor de informare desfășurate în cadrul proiectului cat si prin intermediul paginii de wwb a solicitantului www.inimapentruinima.org.

       Pentru inscrierea in GT persoanele interesate vor depune un dosar de candidatura in format electronic/fizic, care va fi transmis la adresa de email aferenta proiectului - proiectneets@inimapentruinima.org sau depus personal la biroul solicitantului din Rm. Valcea, strada General Magheru nr. 8, bl. S1, sc. C, ap. 17, jud. Valcea.

 

 Dosarul de condidatura va contine toate documentele necesare pentru a stabili eligibilitatea candidatului:

~ copie după cartea de identitate (CI);

~ copie certificate de nastere;

~ copie certificate de casatorie (daca este cazul);

~ copia ultimei diplome obtinute (daca este cazul);

~ documente justificative pentru calitatea de tanar NEETs (emise de autoritatea competenta);

~ Declaratia de apartenenta la grupul tinta;

~ Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;

~ Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la programe similar;

~ Declaratia pe propria raspundere privind apartenenta la minoritatea de etnie roma (acolo unde este cazul).

Toate declaratiile se pot descarca de pe www.inimapentruinima.org, proiect “Sanse reale pentru tinerii NEETs”, sectiunea “Formulare”.

Dupa validarea dosarului electronic, in cazul in care aceasta este forma de inscriere, candidatul va fi rugat sa transmita si dosarul in format fizic la sediul solicitantului sau partenerului care a validat inscrierea. Candidatii declarati admisi vor fi notificati prin email sau telefonic si anuntati saptamanal pe website-urile solicitantului.

 

 

Persoana de contact,

Tamas Florin

Expert selectie si mentinere GT

Telefon: 0772293692

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Circeag Iulia Andrea

Expert informare si comunicare NEETs

bottom of page