top of page

Acreditare servicii sociale si licentiere

Conform Legii 197/2012 serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.

Furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la art. 37din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaşte dreptul de a acorda servicii sociale.

Fundația ”Inimă pentru Inimă” este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform certificatului de acreditare seria AF nr. 000757 eliberat la data de 19.06.2014.

Organizația are licențiate un număr de 5(cinci) servicii sociale licențiate:

1. Centrul de Socializare și Reintegrare Socio-Profesională Copăcelu -

2. Centrul de Socializare și Reintegrare Socio-Profesională Râmnicu Vâlcea -

3. Centrul de Integrare Socio-Profesională Ocnele Mari -

4. Serviciul de Integrare Socio-Profesională - locația 1 -

5. Serviciul de Integrare Socio-Profesională - locația 2 -

Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

în cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entităţi sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri, astfel cum prevăd dispoziţiile art.56 alin.(1A1) din Codul fiscal.

în cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcţionarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entităţile NU trebuie să fie înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

începând cu veniturile realizate în anul 2019, potrivit art.123A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.30/2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.

FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA

bottom of page