top of page

Grupul țintă al proiectului ”Sanse reale pentru tinerii NEETs”

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Titlul proiectului: Sanse reale pentru tinerii NEETs

Contract: POCU/991/1/3/154119

 

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

 

Grupul Tinta al proiectului va fi format din 371 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in judetele Valcea, Olt, Gorj, in mediul rural sau urban, înregistrați si profilati in prealabil de catre SPO Valcea, Olt sau Gorj si incadrati intr-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D.

Din totalul de 371 de tineri NEETs someri care vor fi inscrisi in Grupul Tinta pentru participare la activitatile proiectului, minim 75 de tineri vor avea domiciliul / resedinta in mediul rural in judetele Valcea, Olt sau Gorj si minim 38 de persoane vor fi de etnie roma din aceleasi judete.

Din punct de vedere al gradului de ocupabilitate, structura Grupului Tinta va fi impartita intre cele 4 categorii, dintre care ninim 30% tineri NEETs vor avea nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”.

Persoanele selectate in grupul tinta al proiectului vor avea obligativitatea participarii la activitatile derulate in cadrul proiectului.

 

 

 

Intocmit,

Circeahg Iulia Andrea

Expert informare si comunicare NEETs

 

Iulie / 2022

Fundatia “Inima pentru Inima”

bottom of page