top of page

“Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”


Fundaţia “Inimă pentru Inimă” în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sibiului, Universitatea “Constantin Brâncoveanu”-Piteşti, Asociaţia Bambini in Romania-Italia, Comunita Nuova - Italia şi Consorzio Cooperative Solidarieta e Lavoro - Italia,implementează proiectul strategic inter-regional “Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.


Proiectul se derulează în perioada 2011-2014 şi urmăreşte dezvoltarea sectorului economiei sociale la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru. În acest sens, vor fi realizate o serie de activităţi care vizează creşterea gradului de informare şi de interes al publicului larg faţă de economia socială, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor grupurilor vulnerabile în domeniul antreprenoriatului social, dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor de sprijin pentru structurile economiei sociale din cele trei regiuni. Grupurile ţintă vizate de proiect sunt persoane dezavantajate (persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilităţi, tineri de peste 18 ani care parăsesc sistemul de protecţie a copilului, femei in situaţii de risc) manageri de întreprinderi sociale, specialişti şi formatori implicaţi în economia socială. În cadrul proiectului vor fi realizate doua studii în domeniul economiei sociale în colaborare cu partenerii străini, vor fi editate două publicaţii în domeniul economiei sociale, se va derula o campanie de informare şi conştientizare cu privire la economia socială, peste 600 de persoane vor beneficia de programe de formare profesionala în domeniul antreprenoriatului social şi managementul întreprinderilor sociale. De asemenea, va fi creată o reţea de Centre de Suport pentru Structurile Economiei Sociale, vor fi înfiinţate 3 întreprinderi sociale şi un Consorţiu al întreprinderilor sociale.

Recomandam
Recent
Urmariti-ne si aici
  • Facebook Classic
bottom of page