top of page

Cum donezi pe bursa binelui?

Hai cu noi pe bursa binelui!

 

Cu un minim de efort poți schimba viața unor copii!

 

Donează pentru proiectele Fundației ”Inimă pentru Inimă”!

 

Cum donezi?

 

Primul pas

 

Apasa butonul “Doneaza”  în dreptul proiectelor susținute pe platforma de donații ”bursa binelui” susținute de Fundația ”Inimă pentru Inimă” pe care le poți vedea mai jos, apăsând pe textul de culoare albastră:

 

1.        Oglinzi paralele- cameră senzorială https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Oglinzi-paralele

 

2.        Colț de rai - loc de joacă pentru copii https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Colt-de-rai---loc-de-joaca-pentru-copii

 

3.        Inițiative pentru TINEri – burse studenți https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Initiative-pentru-TINEri

 

4.        Reabilitarea ”Căsuței cu solar” https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Casa-pentru-suflet

 

5.        Cameră terapeutică https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/The-playful-land

 

6.        Sera de legume https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/TOT-Terapie-Ocupationala-pentru-Tineri

 

7.        Centrul de hipoterapie https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Centrul-de-hipoterapie

 

Alege proiectul pentru care dorești să donezi. Știm, este o decizie dificilă, însă te asigurăm că toate sunt  importante pentru noi.

 

Dacă ai dorință de fapte bune, un card, minim 5 lei, o adresa de email si cel mult 2 minute poți trece la pasul următor.

 

 

 

Pasul doi

 

Completează datele din fereastra “Doneaza”.  Este nevoie să completezi numele și prenumele, o adresă de e-mail și suma pe care o donezi. Bifează căsuța prin care ești de acord cu termenii și condițiile. Dupa completare si apasarea butonului “Doneaza”, vei fi directionat pe site-ul EuPlatesc.ro, operatorul de donatii al platformei Bursa Binelui, pentru finalizarea donatiei.

 

Aici trebuie să introduci:

-          numărul cardului asa cum este trecut de banca emitentă;

-          urmează luna si anul expirării cardului;

-          codul de securitate care se găsește pe spatele cardului;

-          numele așa cum este inscripționat pe card.

Apasă butonul  ”Plătește online” și așteaptă afișarea mesajului de confirmare a efectuării plății.

 

Important: cardul trebuie să fie activat pentru tranzacții online. Informațiile pot fi găsite la banca emitentă.

 

Ai reușit! Îți mulțumim pentru că ești alături de noi!

Join us in the Bursa Binelui (Grant of Goodness)!

With a minimum of effort you can change the life of some children!

Donate for the projects of Inima Pentru Inima (Heart For Heart) Foundation!

How can you donate?


First step:

Push the button “Donate” (Doneaza) appearing next to the projects that are sustained by Inima Pentru Inima Foundation, which are supported on the platform of donation “Bursa Binelui” (Grant of Goodness). You can check them out on the links below:

1. Parallel Mirrors – sensorial room (Oglinzi paralele- cameră senzorială) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Oglinzi-paralele

2. Corner of Heaven – playground for children (Colț de rai - loc de joacă pentru copii) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Colt-de-rai---loc-de-joaca-pentru-copii

3. Initiatives for YOUth – scholarships for students (Inițiative pentru TINEri – burse studenți) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Initiative-pentru-TINEri

4. Rehabilitation of “The House with Solarium” (Reabilitarea ”Căsuței cu solar”) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Casa-pentru-suflet

5. Therapeutic Room (Cameră terapeutică) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/The-playful-land

6. Greenhouse of vegetables (Sera de legume) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/TOT-Terapie-Ocupationala-pentru-Tineri

7. Hypotherapy Centre (Centrul de hipoterapie) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Centrul-de-hipoterapie

Choose the project for which you want to donate. We know, it is a hard decision, but we assure you that all of them are important for us.

If you have the desire to do a good gesture, a credit/debit card, minimum 5 lei (around 1.10 euro), an email address and maximum 2 minutes, you can pass to the next step.

Second step:

Complete the data from the window “Donate” (Doneaza). It is necessary to complete the name and the surname, an email address and the sum of money that you want to donate. Tick if you agree with the terms and conditions. After completing and pushing the button “Donate” (Doneaza), you will be redirected on the website EuPlatesc.ro, the platform for donating on “Bursa Binelui” (Grant of Goodness), for finalizing the donation.

Here you have to introduce the following information:

-          Number of the card

-          The expiring date of the card

-          The security code on the back of card

-          The name of the possessor like it appears on the card

Push the button “Pay online” (Plateste Online) and wait for a confirmation message.

Important: the card must be activated for online transactions. The information can be found on the issuing bank.

You did it! Thank you for being next to us!

Unisciti a noi sulla “Bursa Binelui” (Borsa della Bontà)!

Con un piccolo sforzo, potrai cambiare la vita di alcuni bambini!

Dona per i progetti della Fondazione Inima Pentru Inima (Cuore Per Cuore)!

Come puoi donare?

Primo passo:

Premi il pulsante “Dona” (Doneaza) che appare vicino ai progetti sostenuti dalla Fondazione Inima Pentru Inima, supportati sulla piattaforma di donazioni “Bursa Binelui” (Borsa della Bontà). È possibile consultare i progetti sui link seguenti:

1. Specchi Paralleli – stanza sensoriale (Oglinzi paralele- cameră senzorială) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Oglinzi-paralele

2. Angolo di Paradiso – parco giochi per bambini (Colț de rai - loc de joacă pentru copii) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Colt-de-rai---loc-de-joaca-pentru-copii

3. Iniziative per la giovenTU – borse di studio per studenti (Inițiative pentru TINEri – burse studenți) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Initiative-pentru-TINEri

4. Rinnovamento della “Casa con Solarium” (Reabilitarea ”Căsuței cu solar”) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Casa-pentru-suflet

5. Stanza Terapeutica (Cameră terapeutică) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/The-playful-land

6. Serra delle Verdure (Sera de legume) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/TOT-Terapie-Ocupationala-pentru-Tineri

7. Centro di Ippoterapia (Centrul de hipoterapie) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Centrul-de-hipoterapie

Scegli il progetto per il quale desideri donare. Lo sappiamo, si tratta di una decisione difficile, ma vi assicuriamo che per noi questi progetti sono tutti molto importanti.

Se avete voglia di compiere una buona azione, una carta di credito/debito, minimo 5 lei (circa 1,10 euro), un indirizzo email e massimo 2 minuti, puoi passare alla fase successiva.

Secondo passo:

Completa I dati della finestra “Dona” (Doneaza). È necessario inserire nome e cognome, un indirizzo email e la somma di denaro che si vuole donare. Spunta l’apposita casella se siete d’accordo con i termini e le condizioni. Dopo aver completato e premuto il pulsante “Dona” (Doneaza), sarai reindirizzato sul sito EuPlatesc.ro, la piattaforma per le donazioni di “Bursa Binelui” (Borsa della Bontà), per finalizzare la donazione.

Qui sarà necessario introdurre le seguenti informazioni:

-          Il numero della carta

-          La data di scadenza della carta

-          Il codice di sicurezza sul retro della carta

-          Nome del titolare come appare sulla carta

Premi il pulsante “Paga online” (Plateste Online) e aspetta il messaggio di conferma.

Importante: la carta deve essere attivata per le transazioni online. Le informazioni possono essere richieste alla banca emittente.

Fatto! Grazie per averci aiutato!

 

 

FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA

bottom of page