top of page

Redirectioneaza o parte din impozitul pe venit catre Fundatia Inima pentru Inima

 

Potrivit Legii 30/2019 care aduce modificari Codului Fiscal, incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Cota de 3.5% este alocată furnizorilor de servicii sociale acreditați și care furnizează servicii sociale licențiate, așa cum este cazul Fundației ”Inimă pentru Inimă”, furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu 5 servicii licențiate pentru copii și tineri aflați sub o măsură de protecție. (a a se consulta secțiunea ”Despre noi” de pe site pentru documentație)

Acordarea dreptului contribuabilului de a destina o suma din impozit se realizeaza in felul urmator, incepand cu 1 aprilie 2019:

• Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele respective daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

• In situatia in care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale angajatorul/platitorul de venit are obligatia sa refuze efectuarea platii sumelor catre aceasta.

Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.

• Angajatorul/Platitorul de venit are obligatia ca la momentul platii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Pana la intrarea in vigoare a acestei legi, in Codul Fiscal se mentioneaza faptul ca: contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul pe veniturile de natura salariala, dupa cum urmeaza:

a) in cota de 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii;
sau

b) in cota de 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

De retinut! Aceasta forma de redirectionare nu il costa absolut nimic pe contribuabil, practic o parte din valoarea totala a impozitului pe venit pe care acesta oricum trebuie sa il plateasca la bugetul de stat (intr-un an), se va redirectiona catre o entitate nonprofit/unitate de cult!

Cum pot contribuabilii sa redirectioneze o parte din impozitul pe venitul?

In cazul veniturile de natura salariala si din pensii, pentru redirectionare, contribuabilul trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal Formularul 230 „Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii”.

Formularul se poate depune pana la data de 15 mai 2023 pentru veniturile realizate in cursul anului 2022.

Pe de alta parte, tot pentru veniturile de natura salariala, conform OUG nr. 18/2018, contribuabilii (angajati cu contract individual de munca) pot sa opteze pentru retinerea si plata acestor sume direct de catre angajator prin intermediul formularului 112 sectiunea E.4. „Destinatia sumelor pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult reprezentand 2% sau 3.5% din impozit.

 

Conform Codului fiscal, și pensionarii pot să decidă ca o parte din impozitul pe pensie care se duce la stat să ajungă la ONG-uri, biserici sau să fie acordată sub formă de bursă privată.

bottom of page