top of page

Educator / Educatoare

Râmnicu Vâlcea, România

Job Type

Full Time

Descriere si responsabilitati

• sustinerea activitatilor instructiv-educative si supraveghere programate de catre Consiliul director
• observarea si evaluarea permanenta a copiilor in vederea atingerii obiectivelor propuse
• participarea la programele de pregatire profesionala interne si externe
• participare la dezvoltarea si implementarea activitatilor extracurriculare si evenimentelor institutiei: serbari, excursii, vizite, etc.

Calificare:

  • Absolvent al Liceului pedagogic / echivalent sau experienta in lucrul cu copiii

  • Calificare de Asistent social (preferabil)

Despre noi:

Fundaţia “Inima pentru Inima” este o organizaţie neguvernamentală, democratică, apolitică, necondiţionată religios, născută în vara anului 1997, din convingerea că fiecare persoană, indiferent de situaţia materială, poziţia socială, starea de sănătate, nivelul de educaţie, capacitatea fizică sau intelectuală, are dreptul la o viaţă demnă şi decentă.
Misiunea organizaţiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii aflaţi în dificultate, cu risc de marginalizare şi excluziune socială.
Încă de la înfiinţare, organizaţia s-a ocupat de furnizarea de servicii sociale pentru diferite categorii de persoane vulnerabile: copii defavorizaţi şi familiile lor, persoaneîn vârstă, persoane cu dizabilităţi, tineri proveniţi din centrele de plasament.
Cu timpul, serviciile oferite de organizaţie s-au specializat, s-au diferenţiat pe diferite categorii sociale vulnerabile, au fost îmbunătăţite sau au fost dezvoltate altele noi,toate venind în întâmpinarea nevoilor identificate ale comunităţiilor locale din judetul Valcea.
Începand cu noiembrie 2005 Fundaţia „Inima pentru Inima” este acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform cu prevederile O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale.
In prezent Fundatia “Inima pentru Inima” acorda servicii sociale in conformitate cu Legea 292/2011, Legea asistentei sociale si cu Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

bottom of page