top of page

Prezentarea Fundatiei Inima pentru Inima


Fundaţia Inima pentru Inimă, organizaţie nonprofit este infiinţată în 1997, în municipiul Râmnicu Vâlcea, cu scopul principal de a sprijini copiii şi tinerii din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate, prin intervenţie directă, prin promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor, contribuind la îmbunătăţirea vieţii lor.

În toate proiectele noastre am promovat dreptul fundamental al copilului de a crește într-o familie, familia de proveniență sau familia adoptivă, conștienți fiind că doar afecțiunea părintească poate oferi unui copil fundamentul pentru o dezvoltare armonioasă. Unul din primele noastre proiecte a avut ca obiectiv principal reintegrarea copiilor din centrele de plasament în cadrul familiei; proiect pilot dezvoltat începând cu anul 1999, prima rețea de case de tip familial din România a readus peste 150 de copii din sistemul de protecție alături de părinți, frați, bunici. Prin eforturile echipei de proiect acești copii și-au redobândit dreptul de a crește în propriile familii și de a face parte din comunitățile din care provin. În cadrul proiectului au fost construite 3 case în județele Vâlcea, Tulcea și Brăila, care adăposteau anual 30 de copii. “Prima rețea de case de tip familial” a fost primul proiect de referință al Fundației Inimă pentru Inimă care s-a constituit într-o resursă pentru proiectele ce au urmat.


De-a lungul anilor Fundația Inimă pentru Inimă dezvoltă o gama de servicii alternative la instituţionalizare, anticipând şi testănd proiecte pilot pentru România: centre de socializare pentru copii și tineri, centre de zi şi servicii de prevenire a abandonului.

Paleta actuală de programe sociale a Fundaţiei Inima pentru Inimă cuprinde:

● Centre de zi: 4 centre de zi aflate în patru locații (Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari-județul Vâlcea, Măcin-județul Tulcea, Brăila) care oferă servicii de îngrijire pe timp de zi unui număr de 100 de copii cu vârste cuprinse între 3-12 ani, proveniți din familii aflate în situații de risc social.

● Centrele de socializare pentru copii şi tineri: trei proiecte sociale diferențiate în funcție de tipologia grupului țintă și de obiectivele specifice dar cu același scop comun – un mediu de viață decent și securizant pentru copii și tineri lipsiți temporar de suportul afectiv și material al familiei, formarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru susținerea rezultatelor școlare de performanță, consiliere și orientare în vederea integrării socio-profesionale. Regăsim aici: Căsuța cu solar care găzduiește în regim permanent 10 copii cu vârste cuprinde între 3-12 ani, Apartamentele sociale care găzduiește adolescenți cu vârste cuprinse între 16-20 ani, Casa Raffaella în care locuiesc adolescenți cu vârste cuprinse între 14-18 ani.

● Voluntariat la nivel naţional şi internaţional: promoveaza voluntariatul in randul tinerilor, urmarind sa dezvolte proiecte pentru tineri romani si străini, cu vârste cuprinse intre 16 si 30 de ani, care sunt dispusi unei experiente de voluntariat într‐o alta ţară, in activităţi sociale, culturale sau de protecţia mediului. În fiecare an, pentru un număr de un număr de 150 de voluntari italieni sunt organizate tabere de voluntariat, în cadrul centrelor de plasament, cu o durată de două săptămâni. Voluntarii organizează activități de socializare prin animație socială, pentru copiii din sistemul de protecție.

● Programe de prevenirea abandonului a copilului: primul centru de prevenire a abandonului copilului nou-născut a fost iniţiat de către Fundația Inimă pentru Inimă în mun. Ramnicu Valcea in anul 2000 si apoi continuat în mun. Braşov în anul 2004. Începând cu anul 2004, anul înfiinţării centrului de prevenire abandonului pentru copilul nou-născut din Braşov și până la 31 decembrie 2011, Centrul de Prevenire din cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Brasov a contribuit la soluţia de 1300 de cazuri identificate în spitalul din Braşov, din care 904 au fost solutionate prin evitarea separării mamă-copil.

● Programe de educație nonformală prin sport: Inter Campus, proiect social derulat în parteneriat cu F.C. Internazionale Milano pentru sprijinirea integrării sociale prin sport a copiilor şi tinerilor marginalizați. În cadrul centrelor Inter Campus din România, administrate de Fundația Inimă penntru Inimă, localizate în județele Vâlcea, Brașov și Brăila sunt înscriși 487 de copii cu vârste cuprinse între 8-14 ani. Activitatea copiilor este este coordonata de 25 de antrenori de fotbal din sectorul de copii și tineret. Pe lângă metode și tehnici specifice fotbalului, copiii sunt implicați și în diverse activități de recreere și petrecere a timpului liber sau de dezvoltare a simțurilor artistice (prin lecții de pian și de vioară). Filozofia promovată de Inter Campus este cea a solidarității sociale, antrenorul de fotbal fiind cel care creează un sportiv dar în primul rând formează un om.

Fundația Inimă pentru Inimă a acordat întotdeauna o atenție deosebită proiectelor de sensibilizare şi informare a familiilor şi a societăţii civile în general, prin crearea de programe de formare şi întâlniri în şcoli, universităţi şi locuri publice cu scopul creşterii gradului de conştientizare a capacităților parentale dar nu se limitează doar la acestea: seminarii privind prevenirea consumului de droguri, prevenirea traficului de fiinţe umane, protecţia impotriva exploatării de orice gen inclusiv exploatarea sexuală; cursuri de formare privind adopțiile naţionale şi drepturile copiilor.

Fundaţia Inima pentru Inimă şi-a menţinut şi extins de-a lungul anilor activităţile sale în domeniul social. Viziunea sa este orientată spre sprijinul acordat comunității locale, pentru consolidarea sistemului de servicii sociale comunitare. Ultimii ani au adus participarea Fundaţiei în proiecte strategice de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi de evaluare a nevoilor grupurilor vulnerabile, precum și implicarea organizației în promovarea și dezvoltarea conceptului de economie socială.

Recomandam
Recent
Urmariti-ne si aici
  • Facebook Classic
bottom of page